Četvrtak , 1 lipnja 2023

Prekrivanje kabura žene prilikom ukopa

Pitanje: Treba li prekriti kabur žene prilikom njenog ukopavanja?

Ima li to utemeljenja u dini-islamu?

Odgovor: Islamski učenjaci smatraju da je pohva lo prekriti mezar ženske osobe prilikom ukopavanja, jer postoji bojazan da se ukaže dio njenog tijela prilikom spuštanja u mezar.

To je stav autoriteta hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole. 638 Imam Ibn Kudame u djelu El-Mugni, 2/377, kaže: “Ne znam da postoji razilaženje među islamskim učenjacima kada je riječ o legitimnosti prekrivanja kabura žene prilikom ukopa.”

Ebu Ishak prisustvovao je dženazi Harisa Eavera, kada Abdullah b.
Jezid nije dopustio prekriva njegovog mezara, rekavši: “On je muškarac!”

Ebu Ishak tvrdi: “Abdullah b. Jezid vidio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.”639 Ibn Jezidovo obrazloženje: “On je muškarac”, ukazuju da se mezar žene prekriva pri ukopu, i da je to bila praksa prvih generacija, a Allah najbolje zna.

dr. Safet Kuduzović (Hanuma.ba)

 

O hanumabaadmin

Provjeri također

Put od hiljadu milja počinje jednim korakom: Prijavi se već danas za Fitness Anny program – ostvari svoj cilj!

Put od hiljadu milja počinje jednim korakom. Koliko puta smo čuli ovu izreku? Ne opisuje …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.