Nedjelja , 23 lipnja 2024

Spuštanje mushafa na pod

Musliman je dužan čuvati i poštovati Kur’an, i to je jednoglasno mišljenje učenjaka.

(Vidjeti: El-Medžmua, 2/89; Et-Tibjan, str. 190.)

Nije pohvalno spustiti Mushaf na zemlju, budući da je musliman obavezan poštovati Allahovu Knjigu, dok je spuštanje Mushafa na zemlju koliziji s njegovim potpunim poštivanjem, jer iako tim postupkom nije namjeravao omalovažiti Allahovu Knjigu (Ako bi čovjek spuštanjem Mushafa na pod namjeravao omalovažiti Knjigu, taj postupak bit će okvalificiran kao nevjerstvo), ipak ju je spustio na mjesto po kojem se hoda i gazi, a tako ne dolikuje da se postupa sa časnim Kur’anom.

Shodno tome, preče je i bolje ne spuštati Mushaf na pod, a u krajnjem slučaju taj postupak bi se mogao smatrati pokuđenim, a neće doći do stepena harama.

Imam El-Kurtubi kaže: “Nepovredivost Mushafa i poštivanje Allahove Knjige ogleda se i u tome da učač stavi Kur’an u svoje krilo ili na neki predmet ispred sebe, a neće ga spustiti na zemlju.” (Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kuran, 1/28.)

Ako bi se ukazala potreba za stavljanjem Mushafa na zemlju, kao u slučaju kada čovjek želi učiniti sedždei-tilavet, a nema pored sebe adekvatno izvišeno mjesto, da na njega stavi Mushaf, u tom slučaju dozvoljeno je da ga spusti na zemlju.

Ovo je srednji stav između mišljenja učenjaka koji kažu da je spuštanje Mushafa na pod haram (Vidjeti: Fethul-Alijjil-Malik, 2/360.) i onih koji su to dozvolili i ne vide smetnje u tom postupku (Vidjeti: Ibn Usejmin, Šerhu rijadis-salihin, 1/679.) Ukoliko se ukaže potreba za spuštanjem Mushafa na zemlju, onda će ga osoba spustiti na prikladan i lijep način, a neće ga baciti na zemlju.

(Uporediti: Ibn Muflih, El-Furua, 1/159.)

Napomene

• Ništavan je hadis u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio na zemlji neku knjigu u kojoj se veliča Allah, pa je rekao: “Allah prokleo onoga ko je ovo učinio, ne spuštajte Allahovo ime neprikladno mjesto.”

(Ibn Ebu Davud, El-Mesahif, 448/768.)

• Dozvoljeno je držati Mushaf na stegnu prilikom učenja Kur’ana. Taj postupak nije u koliziji s lijepim ophođenjem prema Mushafu.

📚 Čudesna Knjiga – radost srca mog | dr. Safet Kuduzović
Preuzeto (Hanuma.ba)

O hanumabaadmin

Provjeri također

Prijave za XVI državno takmičenje u hifzu i tilavetu Kur’an

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini oglašava održavanje XVI državnog takmičenja u hifzu i tilavetu Kur’ana.  Takmičenje će biti održano u Sarajevu, 7. i 8. septembra 2024. godine. Kategorije takmičenja su: …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.