Utorak , 16 travnja 2024

Žena koja je vidjela svoju kuću u džennetu: Priča o njenom iskušenju snaga je ženama koje su ostale bez podrške najbližih

Oduvijek su postojale žene koje su snagom svoje vjere i karaktera zaslužile da budu spominjane do Sudnjeg dana. Minula stoljeća nisu zamela trag koji su za sobom ostavile.

Ni Kur’an kao posljednja Božija riječ upućena čovječanstvu takve žene nije ostavio bez pomena. Sve su one posebne, ali istinita priča o Asji, ženi faraonovoj, je veličanstvena zato što kur’ansko kazivanje o njenom iskušenju daje snagu i potporu svim ženama koje su u svom životnom opredjeljenju ostale bez podrške svojih najbližnjih, kao i onima koje u krugu svoje porodice trpe razna iskušenja.

 Ko je Asja?

Asja, kćerka Muzahimova, je bila žena najoholijeg čovjeka koji je ikada hodao Zemljom. Kada mu je protumačen san da će se među porobljenim Benu Israilom roditi dječak koji će biti uzrok propasti Egipta, faraon je  naredio da se svako muško novorođenče odmah ubije, a žensko u životu ostavi. Godina u kojoj je rođen Musa, a. s., bila je godina u kojoj su ubijana muška djeca pa je Musaova, a. s., majka po nadahnuću od Allaha stavila svoga sina u malu košaru od trske (koju je prethodno oblijepila smolom) i pustila ga u rijeku Nil. Allahovom odredbom voda je košaricu donijela do mjesta gdje se okupljala faraonova porodica. Čim je ugledala novorođenče u Asjinom srcu se pojavila ogromna ljubav prema njemu te je zamolila muža da ga zadrže i odgajaju u svojoj kući. ”Ne ubijte ga, možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti!”– molila je faraona. Asja je bila nerotkinja, pa je Faron najvjerovatnije iz tog razloga popustio i udovojio njenoj molbi ne sluteći da je u vlastiti dom prihvatio upravo ono dijete zbog kojeg je pobio toliko nevine djece. Tako je Musa, a. s., rastao u faraonovoj kući kao njegov posinak okružen dvorskim blještavilom i svim ugodnostima kraljevskog života.

Gospodaru, sagradi mi kod sebe kuću u Džennetu

Asja je cijeli svoj život živjela kao kraljica. Nikada se nije susrela ni sa kakvim nedaćama. Kada je Musa, a. s., postao Božiji Poslanik i počeo pozivati svoje sunarodnjake u islam, Asja je svim srcem prigrlila vjeru iako je znala da će zbog svog islama biti maltretirana od strane najbliže, a istovremeno i najuobraženije osobe i najžešćeg nevjernika toga doba. Nije bilo lahko pred silnikom od koga je strahovao čitav svijet okrenuti se nečemu drugom i suprotstaviti mu se, ali Asja se ipak suprotstavila. Nije bilo lahko iznijeti svoje mišljenje i braniti ga po cijenu života, ali Asja je smjelo istupila. Bila je toliko čvrsta i odlučna da je ni najveći tiranin nije mogao slomiti niti odvratiti od vjere u Allaha, dž. š.

Od momenta kada je njezina vjera postala javna nad dvorcem u kojem je živjela nadvili su se oblaci patnje i iskušenja. Kada je vidio da Asja ne odustaje od svoje namjere, faraon joj je poslao svoje ljude rekavši im: “Pogledajte najveću stijenu koju nađete, pa ako ostane pri svojim riječima, navalite tu stijenu na nju. Međutim, ako se odrekne tih riječi i dalje će mi biti žena.”

Kada su došli do takve stijene, Asja je podigla svoj pogled prema nebu, pa je vidjela svoju kuću u Džennetu i ostala je pri svojim riječima. Prije nego je zatražila kuću u Džennetu, zatražila je Allahovo društvo. O tom događaju govori Časni Kur’an: „A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!” (Et-Tahrim, 11.)

Allah faraonu nije pružio zadovoljstvo da gleda svoju ženu kako u mukama umire pa joj je uzeo dušu u trenutku kada je zamolila: „i spasi me od faraona i mučenja njegova.” Duša joj je u tom trenu izašla, pa je stijena pala na njeno beživotno tijelo. Zadivljujuća je hrabrost ove plemenite žene. Zato je Allah učinio da svoju kuću u džennetu vidi još na ovom svijetu, dok je ona prije kuće zatražila Allahovo društvo: “Gospodaru, sagradi mi kod SEBE kuću u džennetu!

Učimo iz primjera

Allah Asju u Kur’anu ne spominje njezinim imenom nego je naziva faraonovom ženom da bi nam pokazao da je ta ista žena uspjela dostići veliki stepen imana uprkos tome što je bila udata za najvećeg silnika.
Allah nam tim primjerom želi kazati da je naše vjerovanje i ponašanje, naša individualna borba i tiče se nas samih. Na odluku kakvim ćemo životom živjeti i koji ćemo put izabrati neka ne utječu oni koji su pogrešnim putem krenuli pa taman da su dio naše porodice.
Asja je vjerovala i svoj život žrtvovala iako je živjela u kući Allahovog neprijatelja, dok su žene Nuhova, a. s., i Lutova, a. s., ustrajale u svom nevjerovanju iako su živjele pod poslaničkim krovom i dijelile postelju sa najodabranijim ljudima.
U hadisu je za nju jasno rečeno da se ona po svojim duhovnim, moralnim i svim drugim svojstvima kod Uzvišenog Allaha ubraja u četiri najodabranije žene ikad stvorene.

Tirmizi bilježi sahih-hadis: „Među ženama svjetova ističu se četiri: Merjema, kćerka Imranova, Hatidža, Fatima i Asja, žena faraonova!“

Neka potlačene ohrabri Asjina sudbina

Koliko je žena koje su ostale bez podrške svojih najbližih?! Koliko je onih čiju vjeru i moral ismijavaju oni koji bi im trebali biti najveći oslonac?! Svakoj ženi koja prolazi iskušenje zbog svoje vjere Asjin život može biti vrelo iz kojeg će svakodnevno crpiti snagu. Asjina sudbina nada je i utjeha da će Allah svakom poniženom i strpljivom robu nagradu veliku dati. Asjina kuća u džennetu nada je za sve iskušane da će Gospodar obećanje ispuniti! Allahovo zadovoljstvo neka je na nju i neka nam ova plemenita žena bude uzor i vječna inspiraciju u borbi za Istinu. Amin! (Organizacijabahar.ba)

O hanumabaadmin

Provjeri također

Klanjana dženaza Amili, koja se sa sinom utopila u Sarajevu: “Kada nas pronađete nazovite mog babu Asima” (VIDEO)

Prije nekoliko dana je došla babi i majki na Bajram, a samo nekoliko dana nakon …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.